9 Kasım 2012 Cuma

Web Servisten Class Döndürmek

.net xml web servislerinden class döndürmek için,döndüreceğimiz o class'ı Serializable attribute ile işaretlemeliyiz.

 Product.cs

  [Serializable]
  public class Product
  {
    public int RID { get; set; }
    public String BARCODENO { get; set; }
    public String PRODUCTNAME { get; set; }
    public decimal UNITPRICE { get; set; }
    public int AMOUNT { get; set; }
  }
   [WebMethod(Description = "Barkod Numarasından Ürün Bilgisi Sorgulama")]
   public Product FindProductByBarcode(String BarCodeNo)
   {
    /*Burada herhangi bir verikaynağından çekildiğini varsayalım...*/
    Product product = new Product();
    product.RID = 1;
    product.BARCODENO ="6285865292005";
    product.PRODUCTNAME = "Ürün 1";
    product.UNITPRICE = 50;
    product.AMOUNT = 50;
    return product;
   }

Sorgudan dönen xml sonuç :


 
  
  
   1
    86919937
    L&M
    5.0000
    50
    
  
 


Kolay gelsin.

6 Kasım 2012 Salı

Android .Net XML Web Service Client Uygulama (CRUD) Demo

.Net xml web servislerine andorid ortamından erişim ile ilgili geliştirdiğim bir prototip.
tbperson(rid,firstname,lastname) alanlarına sahip bir sql server veritabanı tablosu üzerinde,web service kullanarak ekleme,silme,güncelleme,listemele yapan bir uygulama.

Web Service Methodlarımız :


Burada GetPersonList methodu geriye aşağıdaki xml veriyi döndürüyor.

 
 	
 		
 			
		 		
		 			
		 				
		 						
		 							
		 								
		 									
		 									
		 									
		 								
		 							
		 						
		 					
		 				
		 			
		 		
		 		
		 			
		 				1ismailkocacan
2kemalbayat
3ferhatpekdemir

Demo :Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

4 Kasım 2012 Pazar

.Net WebMethoda Açıklama Bilgisi Eklemek

.net web servis methodlarının WebMethod attribute'nun Description özelliğine methodunuz ile ilgili açıklamaları aşağıdaki gibi yazabilirsiniz.
  public class DBWebService : System.Web.Services.WebService
  {
    [WebMethod(Description="Personel Listesini Dataset olarak geriye döndürür.",EnableSession=false)]
    public DataSet GetPersonList()
    {
      DataSet dataset = new DataSet();
      using (SqlConnection connection = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["str"].ConnectionString))
      {
        connection.Open();
        using (SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter("select * from tbperson", connection))
        {
          adapter.Fill(dataset);
        }
        connection.Close();
      }
      return dataset;
    }
  }

Ksoap2 Eclipse Kurulumu


Aşağıdıdaki gibi bir hata ile karşılaşıyorsanız muhtelemen sizde benim gibi ksoap2 kütüphanesini yanlış ekleyenelerdensiniz :)

Problem :
11-04 13:27:24.760: E/dalvikvm(466): Could not find class 'org.ksoap2.serialization.SoapObject', referenced from method com.ismail.netwsclient.MainActivity.Call2


Çözüm :
1. Projenizin Libs klasörünün içine ksoap jar dosyasını ekliyorsunuz.
2. Projenizin üzerinde sağ tıklayıp "Build Path" -> "Configure Build Path" -> Libraries sekmesi-> Add JARs
 gelen ekrandaki ağaçtan Libs klasörü içersine eklediğiniz ksoap2 jar dosyasını seçiyorsunuz ve "OK" ile ekliyorsunuz.
3. Project-> Clean
4. Eclipse uyuzunu tekrardan  başlatıyorsunuz.


Geliştirmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz :)

1 Kasım 2012 Perşembe

NSIS Scripti Dos Modunda Derlemek

NSIS script kurulum dosyaları hazırlamak için bir script dil.Diyelim ki kurulum scriptini yazdınız ve scriptinizi komutla derlemek istiyorsunuz.Komut satırından nasıl derlendiği hakkında buradan  malümat edinebilirsiniz. Bununla ilgili bir örnek göstereyim size.

Delphi IDE-> Tools -> Configure Tools -> Add

Yukarıdaki bilgileri kendize göre düzenlenleyip kaydettikten sonra Delphi IDE -> Tools Menüsü altına
"Scripti Derle" isminde bir menü elemanı gelecektir.Tıklayıp scriptiniz derleyebilirsiniz.

İyi çalışmalar.