20 Ocak 2013 Pazar

RTTI ile sadece o sınıfa ait methodları listelemek

RTTI ile bir sınıfa ait methodları listeliyebilmemin mümkünatı aşikardır.Lakin şöyle bir durum var.
Eğer methodlarını listelemek istediğiniz sınıf , birden çok sınıftan kalıtıla gelinerek yazılmış bir sınıfsa;

Alt sınıfın miras alınabilen tüm methodları,üst sınıfında methoduymuş gibi oluyor.
GetMethods ile o sınıfa ait methodları, listelemek istediğinizde taban sınıftaki methodlarda listeleniyor.
Haliyle bu methodlar ne ayak diyorsunuz.

Eğer kendi eklediğiniz methodları listelemek istiyorsanız....
var
 cntx: TRttiContext;
 typ: TRttiType;
 method: TRttiMethod;
begin
 cntx := TRttiContext.Create;
 typ := cntx.GetType(TServerMethods1);
 lBoxMethods.Items.Clear;
 for method in typ.GetMethods do
 begin
  if method.Parent.Name = typ.Name then
   lBoxMethods.Items.Add(method.Name);
 end;
end;

Nerden icab ettiğine gelince...
procedure TForm1.lBoxMethodsDblClick(Sender: TObject);
var
 methodName, url: string;
begin
 methodName := TListBox(Sender).Items[TListBox(Sender).ItemIndex];

 StartServer;
 url := Format('http://localhost:%s/datasnap/rest/TServerMethods1/' +
  methodName, [EditPort.Text]);
 ShellExecute(0, nil, PChar(url), nil, nil, SW_SHOWNOACTIVATE);
end;

İyi çalışmalar...