23 Şubat 2013 Cumartesi

UnManaged Exports

Bazen .net assembly'lerini delphi de kullanmak ihtiyacı hasıl olur veya kullanmak zorunda kalırız.
Delphiden  LoadLibrary apisi ile yüklediğimiz .net assembly'leri içindeki methodları çağırabilmemiz(adresleyebilmek) için assembly içindeki methodların export edilmiş olması gerekir.

assembly içindeki methodları export etmek için;

İyi çalışmalar...