28 Ağustos 2012 Salı

TcxExtLookupComboBox ve TcxGrid Seçili Satıra Erişmek

Diyelim ki TcxExtLookupComboBox ve TcxGrid ile lookUp gerçekleştiriyorsunuz.
Ve yapmak istediğiniz açılan listeden seçili satırın değerlerine erişmek.
procedure TForm1.cxExtLookupComboBox1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;Shift: TShiftState);
var
 RecordIndex: Integer;
 AValue: Variant;
begin
  if Key = VK_RETURN then 
  begin
    RecordIndex := (Sender as TcxDBExtLookupComboBox).Properties.View.DataController.GetFocusedRecordIndex;
   //Seçili satırın 0 ile ilk kolonunda değere erişiliyor
   AValue := (Sender as TcxDBExtLookupComboBox).Properties.View.ViewData.DataController.GetValue(RecordIndex, 0);
   ShowMessage(AValue);
 end;
end;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder