10 Eylül 2012 Pazartesi

TDataset ToJSONData

{ İsmail Kocacan }
unit uJsonHelper;

interface

uses

 Data.DB,
 System.SysUtils,
 Data.DBXJSON,
 Data.DBXJSONCommon,
 Data.DBXJSONReflect;

type

 TDatasetJSONHelper = class helper for TDataset
 public
  function ToJSONData: TJSONArray;
 end;

implementation

{ TDatasetJSONHelper }
function TDatasetJSONHelper.ToJSONData: TJSONArray;
var
 jso: TJSONObject;
 jsa: TJSONArray;
 jsp: TJsonPair;
 J: Integer;
begin
 Self.Open;
 jsa := TJSONArray.Create();
 while not Self.Eof do
 begin
  jso := TJSONObject.Create();
  for J := 0 to FieldCount - 1 do
   jso.AddPair(TJsonPair.Create(Fields[J].DisplayName, Fields[J].Value));
  jsa.AddElement(jso);
  Self.Next;
 end;
 Self.Close;
 Result := jsa;
end;

end.
TDataset sınıfına uzanım fonksiyonu olarak yazmamızın sebebi; TDataset sınıfı kullanılarak genişletilen(kalıtılan) üst sınıflarda da,kolayca kullanabilelim diyedir.
 Örneğin ;
 SQLQuery1.ToJSONData;
 ADOQuery1.ToJSONData;
 UniQuery1.ToJSONData;
 BilmemNeQuery1.ToJSONData;

 Şeklinde kullanabilmek mümkün olacaktır.
 Örnek Çıktı
{
 "result":
 [
  {"RID":"3","FIRSTNAME":"serdar","LASTNAME":"sezer"},
  {"RID":"2","FIRSTNAME":"kemal","LASTNAME":"bayat"},
  {"RID":"1","FIRSTNAME":"ismail","LASTNAME":"kocacan"}
 ]
}
Yukarıdaki çıktıyı alabilmek için bir takım düzenlemeler yapmak gerekiyor.Bu düzenlemeleri Datasnap REST Ve JSON Formatı Hakkında konusunda bulabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder