22 Ekim 2012 Pazartesi

Class Helper İle Nesne Oluşturmak

Sınıflardan nesne referansı oluştururken,kodun tekrar etmesi,kodun yönetimini zorlaştırıyor, ve sürekli aynı kodu defalarca yazmak bizi yavaşlatıyor.

 Önce :

var 
 aQuery: TUniQuery;
begin
 aQuery := TUniQuery.Create(Application);
 aQuery.SQL.Text := 'sql kodun';
 aQuery.Execute;
 FreeAndNil(aQuery);
end;
TUniquery sınıfına bir "class extension function" yazıyoruz. Dikkat ederseniz bu sefer nesneye extension function olarak değilde, sınıfa extension function olarak yazıyoruz. O sebeble bu işi daha pratik hale getiriyoruz.


 Sonra :

unit uUniHelper;
interface

uses
 Vcl.Forms,
 System.SysUtils,
 System.Classes,
 Data.DB, 
 MemDS,
 DBAccess, 
 Uni;

type
 TUniQueryHelper = class helper for TUniQuery
 public
  class function CreatefromSQL(aSQL: string): TUniQuery;
 end;

implementation


{ TUniQueryHelper }
class function TUniQueryHelper.CreatefromSQL(aSQL: string): TUniQuery;
var
 aQuery: TUniQuery;
begin
 aQuery := TUniQuery.Create(Application);
 aQuery.Connection := UniConnection1;
 aQuery.SQL.Text := aSQL;
 aQuery.Execute;
 Result := aQuery;
end;

end.
var
 aQuery: TUniQuery;
begin
 aQuery := TUniQuery.CreatefromSQL('sql kodun');
 FreeAndNil(aQuery);
end;

iyi çalışmalar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder