4 Kasım 2012 Pazar

.Net WebMethoda Açıklama Bilgisi Eklemek

.net web servis methodlarının WebMethod attribute'nun Description özelliğine methodunuz ile ilgili açıklamaları aşağıdaki gibi yazabilirsiniz.
  public class DBWebService : System.Web.Services.WebService
  {
    [WebMethod(Description="Personel Listesini Dataset olarak geriye döndürür.",EnableSession=false)]
    public DataSet GetPersonList()
    {
      DataSet dataset = new DataSet();
      using (SqlConnection connection = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["str"].ConnectionString))
      {
        connection.Open();
        using (SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter("select * from tbperson", connection))
        {
          adapter.Fill(dataset);
        }
        connection.Close();
      }
      return dataset;
    }
  }

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder